API a partneři

Rozšiřte váš informační systém o klíčové informace o zahraničních obchodních partnerech! Neproklikávejte se složitě skrz několik aplikací, mějte všechny informace, které potřebujete pro správné rozhodnutí, na jednom místě.

SkyMinder není pouze dodavatelem informací, ale je zejména partnerem, který vám pomůže zorientovat se ve složitém a neustále se měnícím prostředí zahraničních trhů. Společně s naším helpdeskem uděláme maximum pro to, abychom vám dodali všechny informace, které potřebujete ke svému podnikání.

Interní údaje a informace ze SkyMinderu umožňují stanovit správná opatření, která neohrozí podnikání, ale naopak business rozvinou.

Kombinace interních informací s daty SkyMinder poskytuje kvalitní základ pro lepší rozhodování.

Díky vysokému stupni automatizace zefektivníte a zrychlíte rozhodovacího proces.

Zaměřte se na relevantní detaily. Kvalita je mnohem důležitější a přínosnější než kvantita.

Dokumentace

Potřebujete-li dokumentaci, stačí si vybrat, kterou potřebujete. Pro stažení souboru vyplníte registraci, která vás k ničemu nezavazuje a zabere maximálně 3 minuty.

Hledejte fyzické
i právnické osoby

SkyMinder umožňuje vyhledávat fyzické i právnické osoby.

Pro vyhledávání fyzické osoby potřebujete znát jméno a příjmení, ideálně i datum narození, adresu atd. – čím více informací máte k dispozici, tím lépe.

Pro vyhledávání právnické osoby můžete použít buď název společnosti, případně její ID nebo LEI kód.

S čím vám SkyMinder pomůže?

Lorem ipsum

Potřebuji poznat zákazníka

Při hodnocení obchodního partnera je třeba nejprve prověřit jeho finanční situaci, bonitu, úvěrový limit, vyhodnotit rizika – to zvládnete snadno díky Slim nebo Full reportu. Dobré je znát celou vlastnickou strukturu, odhalit, kdo za danou společností skutečně stojí. Verification report prověří, jaké společnosti a lidé se za firmou ukrývají. V neposlední řadě je nezbytné prověřit obchodního partnera na seznamech spojených s podvody, terorismem, praním špinavých peněz nebo jinými finančními trestnými činy. Všechny tyto informace obsahuje Compliance a Extended Check Report.

Důležité je průběžně sledovat změny, které se mohou objevit i u stávající klientely. Některé změny mohou negativně narušit váš obchodní vztah. Monitoring vás o všech nových událostech včas informuje a umožní tak adekvátně zareagovat.

Potřebuji posoudit důvěryhodnost dodavatele

Při hodnocení obchodního partnera je třeba nejprve prověřit jeho finanční situaci, bonitu, úvěrový limit, vyhodnotit rizika – to zvládnete snadno díky Slim nebo Full reportu. Dobré je znát celou vlastnickou strukturu, odhalit, kdo za danou společností skutečně stojí. Verification report prověří, jaké společnosti a lidé se za firmou ukrývají. V neposlední řadě je nezbytné prověřit obchodního partnera na seznamech spojených s podvody, terorismem, praním špinavých peněz nebo jinými finančními trestnými činy. Všechny tyto informace obsahuje Compliance a Extended Check Report.

Důležité je průběžně sledovat změny, které se mohou objevit i u stávající klientely. Některé změny mohou negativně narušit váš obchodní vztah. Monitoring vás o všech nových událostech včas informuje a umožní tak adekvátně zareagovat.

Potřebuji prověřit konkurenci

Prvním aspektem, který je třeba vyhodnotit, je ekonomická situace konkurenta, abyste měli jasnou představu o tom, jak se vyvíjí jeho podnikání. Díky finančním informacím můžete zjistit, jak v průběhu let rostl nebo se zmenšoval, jestli se jeho činnost zlepšuje či zhoršuje, jestli představuje hrozbu, případně i jaký je jeho podíl na trhu. Všechny tyto informace získáte ve Full Reportu, některé i ve Slim Reportu.

Další užitečná informace, hodnotící jiné společnosti, se týká jejich firemní struktury: znalost toho, zda má jeho podnik další pobočky, kanceláře nebo ústředí, je důležitá pro vymezení rozsahu jeho působení. Kombinací informací z Full Reportu a Verification Reportu získáte právě tyto informace.

Při analýze konkurence je třeba mít situaci našich konkurentů neustále pod kontrolou, abyste byli schopni předvídat jejich možné kroky a přijímat správná obchodní rozhodnutí. S těmito potřebami pomůže Monitoring.

Potřebuji splnit regulatorní požadavky

Díky tomu předcházíte rizikům, která jsou spojená s praním špinavých peněz, podvody, korupcí, terorismem a další trestnou činností.

Vhodné je ověřit firmu i nad rámec regulatorních požadavků. Kvalitně poslouží například Compliance Check Report, případně Extended Check Report. První zmíněný report posoudí, zda není obchodní partner politicky exponovanou osobou. Druhý report přidá navíc informace, které jsou obsažené ve Full Reportu.

Potřebuji rozvinout byznys

Úvěruschopnost zákazníků je prvním předpokladem pro zahájení nového obchodního vztahu, aby se předešlo nebezpečným ztrátám zdrojů u subjektů v nejisté ekonomické situaci. Prostřednictvím Full Reportu nebo Slim Reportu je možné získat okamžité potvrzení o aktuální úrovni rizika a konkrétní údaj o ratingu a úvěrovém limitu doporučeném pro danou společnost.

Nebezpečí v novém obchodním vztahu může záviset nejen na ekonomické velikosti, ale může pocházet i z jiných faktorů, jako je nejednoznačné vedení nebo vlastnictví společnosti, se kterou obchodujeme. Mít jasnou představu o firemní struktuře je jediný způsob, jak předejít nepříjemným překvapením. Veškeré údaje týkající se tohoto aspektu lze nalézt ve Verification Reportu, z něhož je především zřejmá totožnost skutečného vlastníka.

Když s nějakou společností obchodujeme, její pověst se stává naší pověstí. Ověřit, zda náš partner není zapleten do nezákonných nebo kriminálních aktivit, je základním krokem, který je třeba udělat před zahájením každé operace. Compliance Check Report a Extended Check Report jsou vhodnými nástroji pro tento druh ověřování. Díky nim zjistíte, zda se subjekt nachází na seznamech týkajících se všech druhů trestné činnosti (podvody, terorismus, praní špinavých peněz atd.) a zda respektuje compliance regulace.

Při posuzování všech těchto informací je třeba mít na paměti, že tyto údaje nejsou navždy stejné. Změny v situaci společnosti jsou časté a je nutné na ně adekvátně reagovat, abyste jimi nebyli negativně ovlivněni. Sledování partnerů je klíčem k tomu, abyste mohli přijímat vhodná rozhodnutí pro podnikání. Monitoring je nejjednodušší způsob, jak toto průběžné vyhodnocování provádět.

Potřebuji předejít kybernetickým rizikům

Kybernetické hrozby mohou záviset na vnějších hrozbách, jako je hackerský útok, interních slabinách, jako jsou lidské chyby, nebo na problémech se zařízeními a produkty, jako je chybná konfigurace či zastaralost, a na rizicích třetích stran. Zkontrolujte, jaké jsou internetové domény vašeho partnera. Může mít domény po celém světě, takže první posouzení se týká jejich identifikace a kolokace, abyste měli úplný přehled o jeho situaci.

Toto vyhodnocení lze provést pomocí KYND Cyber Risk Reportu, který je vytvořen ve spolupráci se specializovanou organizací na IT rizika, která poskytuje kompletní přehled o situaci partnera s klasifikací rizikových faktorů podle míry jejich nebezpečnosti. Nebezpečné oblasti jsou označeny různými barvami v závislosti na míře rizika: červenou barvou jsou označeny vysoce rizikové faktory, které je nutné okamžitě vyřešit, žlutou barvou jsou označeny středně rizikové faktory, které mohou případně ovlivnit obchodní činnost, a zelenou barvou jsou označeny nízko rizikové faktory, které nepředstavují překážku pro obchodní vztah.

Na základě výsledků je možné přijmout lepší rozhodnutí ve vztahu ke konkrétnímu dodavateli. Například v případě nebezpečných situací nebo vysokého počtu vysoce rizikových faktorů v některých citlivých oblastech je možné najít nového dodavatele nebo přerušit rizikový obchodní vztah. V případě žlutého varování je vhodné analýzu zopakovat s odstupem několika měsíců. Také u zelených situací je vhodné pravidelně provádět celkovou revizi.

Jak získat reporty?

Lorem ipsum

Potřebuji zahraniční reporty pravidelně

Do SkyMinderu se přistupuje skrz aplikaci Cribis, která poskytuje informace o českých a slovenských firmách. Záleží jen na vás, jestli budete chtít mít komplexní informace i domácích subjektech, nebo vás zajímají jen zahraniční firmy.

Pokud máte zájem o tuto variantu, kontaktujte nás zde.

Mám zájem jen o jednorázový report

Pokud řešíte jen aktuální potřebu, můžete si objednat report zde. Pro objednání je nutné provést krátkou registraci, následně vše zaplatíte skrz platební bránu a za pár chvil (objednáváte-li online report), budete mít potřebné informace u sebe v počítači.

Chci SkyMinder napojit do interního systému

Chcete-li napojit SkyMinder přes API do interních systémů, koukněte do sekce API & partneři, případně nás rovnou kontaktujte.

Hledejte informace o zahraničních firmách se SkyMinderem!