Typy reportů

Reporty poskytují přehled o zahraničních obchodních partnerech, ať už jde o finanční stabilitu, kreditní historii, pověst na trhu nebo možná rizika. Nabízíme různé typy reportů – od základních přehledů, až po podrobné analýzy tak, aby vyhověly vašim obchodním potřebám.

Full Report

Vyhodnocení spolehlivosti obchodních partnerů.

Slim Report

Vyhodnocení spolehlivosti obchodních partnerů.

Monitoring

Včasné informování o změnách u vybraných subjektů.

Verification Report

Rozkrytí obchodní a majetkové struktury.

Oficiální registry

Dokumenty z obchodních a dalších rejstříků z dané země.

Compliance Check Report

Ověření, zda subjekt není zapleten do finančních zločinů.

Extended-Check Report

Ověření, zda subjekt není zapleten do finančních zločinů.

KYND Cyber Risk Report

Zjištění míry ohrožení kybernetickými riziky.

Patent Due Diligence Report

Vyčíslení hodnoty nehmotného majetku, zejména patentů.

Due Diligence Field Visit

Fyzická kontrola reálného zázemí společnosti.

Full Report

vyhodnocení rizikovosti, kreditní hodnocení, úvěrová kapacita a spoustu dalších informací
online i offline
již od 14 €

Full (kreditní) report je dostupný ve všech zemích (ve většině případů online) a poskytuje komplexní obrázek o prověřované společnosti – od základních informací nejen z finančních výkazů, přes management a vlastníky, až po přehled aktivit a propojené firmy.

Je ideálním nástrojem pro hodnocení rizika, obsahuje tři základní elementy k ověření úvěruschopnosti obchodního partnera – posouzení rizika, úvěrový rating a úvěrový limit. Je vhodný pro posouzení rizika jak u nových, tak u stávajících obchodních partnerů.

K tomuto reportu lze ve vybraných zemích také aktivovat monitorovací službu, která upozorňuje prostřednictvím e-mailu na různé typy událostí jako například insolvence, negativní informace, změny ve vlastnické struktuře, ve finančních výkazech nebo změny kontaktních údajů apod.

Základní informace o společnosti, hodnocení rizikovosti a informace o platební morálce, informace z finančních výkazů, varovné informace, obchodní struktura, management, aktivity a další.

Slim Report

stručné informace pro rychlé vyhodnocení stavu společnosti
online i offline
již od 3,8 €

Stručnější forma Full reportu, která obsahuje všechny hlavní informace bez dalších podrobností – tedy hodnocení firmy bez účetních výkazů. Report slouží k rychlému prověření společnosti, velmi příjemná je i jeho cena.

V zemích, kde jsou dobře dostupné všechny potřebné informace, je Slim report k dostání ihned, v ostatních zemích je možné report objednat a po investigaci informací je report doručen.

K tomuto reportu lze ve vybraných zemích také aktivovat monitorovací službu, která upozorňuje prostřednictvím e-mailu na různé typy událostí jako například insolvence, negativní informace, změny ve vlastnické struktuře, ve finančních výkazech nebo změny kontaktních údajů apod.

Základní informace, hodnocení rizikovosti, varovné informace, obchodní struktura, aktivity.

Monitoring

průběžné sledování změn u vybraných společností
již od 1,2 €

Nové informace, které se objeví, mohou skrývat příležitosti, ale i hrozby, což může mít vliv na fungování obchodního vztahu. Monitoring průběžné sleduje ekonomické a další změny u společností, máte tak stále aktuální přehled o vašem portfoliu.

Full monitoring

Jakmile se objeví změna u monitorované společnosti, generuje se detailní notifikace se všemi informacemi a specifikací, které oblasti tato novinka ovlivní. Zároveň je doručen aktualizovaný report.

Alert

Poskytnutí informace, že byla zaznamenána změna. V případě zájmu o bližší informace je nutné objednat nový report. Je žádoucí vědět, že ke změně došlo a adekvátně na ni reagovat, ne vždy je potřeba znát všechny detaily.

Planned revision

Automatické objednání a doručení Full reportu ve stanovených periodách. Mějte vždy aktuální přehled, jak se obchodnímu partnerovi daří a co je u něj nového. Rozhodujte se na základě aktuálních informací. Často je dobré vědět i to, že ke změně nedošlo a obchod pokračuje beze změny.

Verification Report

identifikace společnosti vč. rozkrytí vlastnické struktury – skuteční vlastníci i akcionáři
online i offline
již od 3,8 €

Report poskytuje identifikaci společnosti, zaměřuje se na informace o akcionářích a místních skutečných vlastnících (v závislosti na zemi).

Dostupnost je ovlivněna zemí, ze které je report objednáván – může být okamžitě doručen nebo offline připraven ke stažení do pár dnů.

Oficiální registry

dohledání dokumentů z oficiálních rejstříků v dané zemi
online i offline
již od 1,7 €

Vyhledávání dokumentů, které jsou v jednotlivých zemích dostupné v oficiálních rejstřících. Pro dokreslení představy, pro Českou republiku se jedná například o Sbírku listin, Živnostenský rejstřík apod. Velmi často je obtížné i jen dohledat, který z rejstříků je v dané zemi považován za relevantní, SkyMinder vám s tímto pomůže.

Dohledávání oficiálních dokumentů může být podkladem v případě právních sporů, ocení ho jistě i investoři a spousta dalších firem.

Compliance Check Report

prověření na seznamech podvodů, terorismu, praní špinavých peněz atd.
online
již od 0,2 €

Zjistěte, jestli není obchodní partner zapleten do finančních podvodů. Praní špinavých peněz, podvody, korupce, úplatky a další kriminální aktivity jsou čím dál tím častějším nešvarem. I kvůli tomu narůstají regulatorní požadavky na kontrolu nekalých činností.

Prověření názvu společnosti v sankčních seznamech a mnoha dalších typech kontrol a zdrojů (PEP listy, Adverse media, SOE – state owned entities a další). Report je dostupný jak na právnické, tak na fyzické osoby kdekoliv ve světě.

Extended-Check Report

komplexní prověření - kombinace informací z full a compliance check reportu
online i offline
již od 29,3 €

Extended-Check Report kombinuje obsah Full Reportu a Compliance Check Reportu. Díky tomu poskytuje maximální informační hodnotu o prověřované společnosti v rámci řešení SkyMinder.

Obsahuje identifikaci společnosti vč. základního přehledu, shrnutí relevantních riskových informací, platební informace, finanční informace, informace o managementu, obchodní struktuře, o nemovitostech a informace z médií. Jedná se o nejrozsáhlejší report, který slouží ke kompletnímu náhledu na prověřovaný subjekt.

Report je k dispozici okamžitě po objednání, příp. do několika dnů, je-li objednáván z „komplikovanějších“ destinací.

KYND Cyber Risk Report

zjištění míry ohrožení webových stránek kybernetickými riziky
offline
již od 40,4 €

Kontrola bezpečnosti, stavu a vlastnictví domén prověřované společnosti, aktuálnost verzí, nastavení a bezpečnost certifikátů a jejich dopad na možná rizika poskytovaných služeb.

V souhrnu kybernetických rizik ukazuje semafor oblasti s vysokým, středním a nízkým rizikem s počtem propojených domén a služeb.  V oblastech s vysokým a středním rizikem se objevují konkrétní podrobnosti týkající se identifikovaných položek.

Tento typ reportu je dostupný pouze offline, obdržíte ho během pár pracovních dnů od objednání.

Patent Due Duligence Report

identifikace patentů a nehmotného majetku vč. vyčíslení hodnoty
online
již od 35 €

Zpráva o due diligence identifikuje patent ve vlastnictví prověřované společnosti. Jedná se o zásadní informaci, protože patenty jsou nejdůležitější nehmotný majetek, ale nemají hodnotu v rozvaze. K dispozici je u společností z celého světa.

Report obsahuje informace o geografickém pokrytí, životním cyklu, technologii a zavádění patentů se zvláštním zaměřením na výzkum a vývoj. Jsou zde také informace o hodnotě patentů či popis vynálezců. V případě, že s dotazovanou společností nejsou spojeny/zapsány žádné patenty, bude i tak zpracována zpráva, jelikož i toto je cenná informace z hlediska inovačního přístupu samotného subjektu.

Report je dostupný ihned po objednání.

Due Diligence Field Visit

fyzické prověření reálného zázemí společnosti
offline
již od 115 €

V některých asijských zemích, konkrétně v Indii, Taiwanu a Spojených arabských emirátech je možné objednat report, díky kterému zjistíte, jak vypadá reálné zázemí společnosti. To se hodí zejména v těchto těžko dostupných lokalitách. V praxi to probíhá tak, že dojde k fyzické návštěvě centrály, případně poboček a dalších míst, kde prověřovaná firma působí, dojde k jejímu nafocení a informace obdržíte shrnuté právě v Due Diligence Field Visit Reportu.

Nejste si jistí, který z reportů SkyMinder potřebujete? Poradíme vám!